Europese Grondwet: Economisch beleid

De Europese leiders hebben op 29 oktober 2004 hun handtekening gezet onder een grondwettelijk verdrag, waarin nogal wat artikelen betrekking zullen hebben op specifieke beleidsgebieden. De meeste artikelen komen uit bestaande verdragen, maar sommige bepalingen zijn volledig herzien.

 

Het economische beleid komt in deze concept-grondwet in de volgende artikelen aan bod:

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Alle vindplaatsen


De bovenstaande links verwijzen behalve naar de tekst van de artikelen ook naar voorgaande versies en eventueel ook toelichtingen bij de tekst. Daarnaast wordt naar de brondocumenten verwezen.

2.

Coördinatie nationale economieën

Elke lidstaat van de Europese Unie is lid van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Deze monetaire unie streeft naar een optimale integratie van de nationale economieën, zodat economische groei en welvaart gestimuleerd worden. Negentien lidstaten van de Europese Unie nemen deel aan de laatste fase van de EMU. Zij gebruiken de euro als betaalmiddel en stemmen hun economische en financiële politiek op elkaar af.