D66: initiatief wetsvoorstel gekozen minister-president

maandag 20 januari 2003

Thom de Graaf i heeft aangekondigd dat D66 een initiatief wetsvoorstel gaat indienen voor een gekozen minister-president. Volgens De Graaf laat de huidige gang van zaken rond het al dan niet noemen van een mogelijke PvdA-kandidaat zien dat het vraagstuk van de gekozen minister-president urgenter is dan ooit.

Het initiatief wetsvoorstel zal er volgens De Graaf in grote lijnen zo uitzien dat de kiezers tegelijkertijd met de Tweede Kamer een minister-president moeten kiezen. De kandidaat met een meerderheid kan dan zijn eigen kabinet samenstellen. Dat moet dan worden goedgekeurd door de Tweede Kamer.

bron: website D66