Drs. M. (Margot) Kraneveldt-van der Veen

foto Drs. M. (Margot) Kraneveldt-van der Veen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: PvdA
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Zoetermeers Tweede Kamerlid dat in 2006 de overstap maakte van de LPF naar de PvdA. Kwam uit de journalistiek en was docente Duits en hield zich als Kamerlid vooral bezig met basisonderwijs, speciaal onderwijs, kinderopvang, onderwijsachterstanden, schooluitval en onderwijstoezicht. Bracht een initiatiefwet tot stand over verplichte bijdrage van scholen aan integratie. In de PvdA-fractie vervulde zij de functie van secretaris en zij maakte deel uit van het Kamerpresidium. Na in 2003-2006 en 2007-2010 lid te zijn geweest, was zij in 2012 zij nog korte tijd vervangend Kamerlid. Actief in de vliegsport. Sinds 2014 is zij gemeenteraadslid in Zoetermeer.

LPF, PvdA
in de periode 2003-2012: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Margot (Margot)

geboorteplaats en -datum
Hilversum, 26 mei 1967

2.

Partij/stroming

partij(en)
 • LPF (Lijst Pim Fortuyn), tot 24 augustus 2004
 • PvdA (Partij van de Arbeid), vanaf 4 juli 2006

3.

Hoofdfuncties/beroepen (7/14)

 • feelance eindredacteur voor diverse opdrachtgevers, van 2001 tot 2002
 • beleidsmedewerker onderwijs en wetenschappen, cultuur en media, LPF-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 2002 tot januari 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 4 juli 2006
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1 maart 2007 tot 17 juni 2010
 • zelfstandig adviseur onderwijsmanagement (gespecialiseerd in passend onderwijs), vanaf juni 2010
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 10 april 2012 tot 8 mei 2012
 • lid gemeenteraad van Zoetermeer, vanaf 27 maart 2014

tijdelijke vervanging Kamerlid
 • Verving op grond van artikel X10 van de Kieswet van 10 april tot 8 mei 2012 Sharon Dijksma als Tweede Kamerlid

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

vorige (2/5)
 • lid ledenraadsafgevaardigde KNVvL (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart)
 • eindredacteur "B-Lijn", ledenmagazine van de Afdeling Schermvliegen, KNVvL (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart) te 's-Gravenhage, vanaf 1997

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/3)
 • voorzitter vaste commissie voor Economische Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 10 april 2007 tot 2 juli 2008
 • lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 22 oktober 2007 tot 17 juni 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër
 • Hield zich als LPF-Tweede Kamerlid bezig met onderwijs, cultuur, media, volksgezondheid, kinderopvang, emancipatie en familiezaken, en technologie- en wetenschapsbeleid
 • Diende in 2004 samen met de PvdA'ers Mariette Hamer en Jeroen Dijsselbloem een initiatiefwetsvoorstel in over het opnemen van een verplichting aan scholen om bij te dragen aan de integratie van leerlingen in de Nederlandse samenleving. Dit voorstel werd in 2005 wet. (29.666)
 • Werd in 2010 medeverdedigster van een in 2005 door haar partijgenote Mariette Hamer ingediend initiatiefwetsvoorstel over het toelatingsrecht voor het bijzonder onderwijs. Andere indieners waren Jasper van Dijk (SP), Tofik Dibi (GroenLinks) en Boris van der Ham (D66). (30.417)

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Verliet de LPF-fractie in juli 2006 toen die zich bereid toonde het kabinet-Balkenende III (CDA-VVD) te steunen. Zij werd daarna lid van de PvdA en in 2007 Tweede Kamerlid voor die partij.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.