Ch.B. (Charlie) Aptroot

foto Ch.B. (Charlie) Aptroot
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Ondernemende en strijdbare VVD-politicus en bestuurder, die zich als Kamerlid sterk maakte voor ondernemers en automoblisten. Streed tegen de kilometerheffing en bepleitte een hogere maximumsnelheid. Als Tweede Kamerlid hield hij zich verder bezig met economische zaken en als voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven zette hij zich in voor versterking van het budgetrecht. Enige tijd voorzitter van de Kamercommissies van Onderwijs en van Financiën. Was zelf, na docent te zijn geweest, 23 jaar ondernemer en voorts voorzitter van de VVD-fracties in de gemeenteraad van Wassenaar en in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Vanaf september 2012 tot april 2020 was de heer Aptroot burgemeester van Zoetermeer. Daarna was hij achtereenvolgens waarnemend burgemeester van Wassenaar, Voorschoten, Hilversum, Hoeksche Waard en Wijdemeren.

VVD
in de periode 2003-2012: lid Tweede Kamer

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Charlie Bernard (Charlie)

geboorteplaats en -datum
's-Gravenhage, 20 september 1950

2.

Partij/stroming

partij(en)
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), vanaf 1966

3.

Hoofdfuncties/beroepen (6/14)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 30 januari 2003 tot 20 september 2012
 • burgemeester van Zoetermeer, van 3 september 2012 tot 31 maart 2020
 • waarnemend burgemeester van Voorschoten, van 4 mei 2020 tot 19 mei 2021 (vanwege ziekte en ontslag burgemeester P. Bouvy-Koene)
 • waarnemend burgemeester van Hilversum, van 19 mei 2021 tot 1 september 2021 (vanwege ziekte van burgemeester P. Broertjes)
 • waarnemend burgemeester van Hoeksche Waard, van 11 maart 2022 tot 16 oktober 2023 (na het vertrek van B. van Hemmen)
 • waarnemend burgemeester van Wijdemeren, van 16 oktober 2023 tot 1 april 2024 (vanwege ziekte van burgemeester C. Larson)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Nevenfuncties

huidige
 • voorzitter Netwerk Zoetermeer, vanaf april 2021

vorige (2/21)
 • lid algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • voorzitter districtscollege Politie

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc. (2/6)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 11 november 2010 tot 1 december 2011
 • voorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 9 november 2011 tot 20 september 2012

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
ambassadeur onderwijsaanpak mobiliteit, Metropoolregio Rotterdam Den haag, vanaf maart 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activiteiten

als parlementariër (3/4)
 • Interpelleerde op 13 april 2005 staatssecretaris Van Gennip over de verplichte advertentie in de Staatscourant na het deponeren van de jaarrekening. De verplichting werd geschrapt. (29.515)
 • Diende in 2008 samen met Jan ten Hoopen (CDA) en Mei Li Vos (PvdA) een initiatiefwetsvoorstel in over ruimere formulering van het verbod om mededingingsafspraken te maken om zo de positie van leveranciers met een beperkt marktaandeel te versterken. Het maken van mededingingsafspraken wordt mogelijk bij een gezamenlijke marktaandeel tien in plaats van vijf procent. Het voorstel werd in 2010 aangenomen en verscheen in Staatsblad 2011, nr. 569. (31.531)
 • Diende in 2012 met zijn fractiegenote Helma Lodders een initiatiefwetsvoorstel in over opheffing van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties (Wet opheffing product- en bedrijfschappen) (33.314)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

8.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Was in 2006 tijdens de interne verkiezingsstrijd om het lijsttrekkerschap tussen Rutte en Verdonk één van de vurigste aanhangers van Rita Verdonk.
 • Stemde in 2007 tegen het uit de fractie zetten van Rita Verdonk. Verklaarde op het daarop volgende partijcongres te overwegen de Kamer te verlaten, maar loyaal te blijven aan de VVD en zich niet te zullen aansluiten bij een eventuele fractie-Verdonk.
 • Werd in 2010 bij de verkiezing van Tweede Kamervoorzitter verslagen door Gerdi Verbeet. Hij kreeg 54 stemmen, Verbeet 94.

uit de privésfeer
 • Legde in 1996 zijn wethouderschap neer vanwege andere drukke werkzaamheden

9.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Interview door Paulus Eras, "Liberalisering van de postmarkt moet nu!", Staatscourant, 15 januari 2007

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.