Artikel 6: Maatregelen ter bescherming van de openbare orde en de binnenlandse veiligheid

5
Artikel 6
7

Deze titel laat de uitoefening van de verantwoordelijkheden van de lidstaten ten aanzien van de handhaving van de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid onverlet.

1.

Toelichting

Tekst van artikel 33 VEU en artikel 64, lid 1, VEG