Informateurs naar Koningin

donderdag 1 mei 2003

De informateurs Hoekstra i en Korthals Altes i gaan vanmiddag verslag uitbrengen aan de Koningin over de vorderingen van de kabinetsformatie. Vanmorgen hebben CDA, VVD en D66 de laatste puntjes op de i gezet om tot een coalitie te komen, althans om de onderhandelingen voort te zetten.

Over de verder te volgen procedure wilde zich vanmorgen nog niemand uitlaten, hoewel verwacht wordt dat de Koningin drie formateurs benoemt. Dat zouden dan de beoogd premier Balkenende i en de beoogde vice-premiers Zalm i en De Graaf i moeten zijn. Het is ook mogelijk dat een D66'er bij Hoekstra en Korthals Altes aanschuift.

In het verslag van de informateurs staat over welke punten op hoofdlijnen overeenstemming is bereikt. In de volgende etappe van de formatie moeten deze hoofdlijnen verder uitgewerkt worden.

Dan speelt ook nog de goedkeuring van D66 aan regeringsdeelname. De Zeeuwse Statenleden van deze partij hebben aangedrongen op een ledenreferendum. Maar Dittrich i vindt dat niet nodig. Volgens hem biedt het aangekondigde partijcongres over deelname voldoende mogelijkheden om tot een afgewogen oordeel te komen. Bovendien is een referendum wel erg beperkt: je kunt alleen maar ja of nee zeggen.

bron: ANP