CDA, VVD en D66 bereiken voorlopig regeerakkoord

donderdag 15 mei 2003

De vertegenwoordigers van de drie beoogde coalitiegenoten, CDA, VVD en D66, zijn afgelopen woensdag een voorlopig regeerakkoord overeengekomen. Een belangrijk onderdeel van dit akkoord zijn de bezuinigingen voor een bedrag van 15 miljard euro gedurende de komende kabinetsperiode.

Vandaag zullen de onderhandelaars de behaalde resultaten met hun fracties bespreken. Wanneer de fracties hun goedkeuring uitspreken over het akkoord, kan bijna worden begonnen met het formeren van het kabinet.

D66 houdt komende zondag nog een partijcongres waar partijleider Dittrich i het bereikte akkoord zal verdedigen. "Als het congres nee zegt, komt er geen kabinet met D66 op het bordes."

bron: Trouw, 15 mei 2003

 

Verwant nieuws

meer over