Artikel III-337: Geschil betreffende uitleg of toepassing Grondwet

III-336
Artikel III-337
III-338

De lidstaten verbinden zich, een geschil betreffende de uitlegging of de toepassing van de Grondwet niet op andere wijze te doen beslechten dan in deze Grondwet is voorgeschreven.