Commissievoorzitters Eerste Kamer benoemd

woensdag 2 juli 2003

De vaste commissies in de Eerste Kamer hebben sinds gisteren weer allemaal een voorzitter. Opvallend is dat zich onder hen, behalve oudgedienden zoals Hannie van Leeuwen, ook enkele nieuwkomers, zoals Essers (CDA) en Noten (PvdA), bevinden.

De taken van de bijzondere commissie voor de Herziening van het Burgerlijk Wetboek zijn overgegaan naar de commissie voor Justitie. Verder gaan de werkzaamheden van de commissie Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over naar de commissie Volkshuisvesting (en Ruimtelijke Ordening) en de commissie voor Milieu.

 

commissie

voorzitter

fractie

Algemene Zaken en Huis der Koningin

Van den Broek-Laman Trip

VVD

Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat

Witteveen

PvdA

Buitenlandse Zaken

Van Gennip

CDA

Cultuur

Witteman

PvdA

Defensie

Hoekzema

VVD

Economische Zaken

Luijten

VVD

Europese Samenwerkingsorganisaties

Van der Linden

CDA

Financiën

Essers

CDA

Justitie

Van de Beeten

CDA

LNV

Walsma

CDA

Milieu

Meindertsma

PvdA

Ned. Antilliaanse en Arubaanse zaken

Schuurman

ChristenUnie

Onderwijs

Klink

CDA

Ontwikkelingssamenwerking

Rabbinge

PvdA

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Noten

PvdA

Verkeer en Waterstaat

Van der Lans

GroenLinks

VWS

Van Leeuwen

CDA

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bierman-Beukema thoe Water

VVD

Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs

Maas-de Brouwer

PvdA

bijzondere commissie voor de JBZ-raad

Kohnstamm

D66

Verzoekschriften

Vedder-Wubben

CDA