Dr. K.M. (Kathalijne) Buitenweg

foto Dr. K.M. (Kathalijne) Buitenweg
bron: Fotograaf Maarten Kools
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Kathalijne Buitenweg (1970) is sinds 1 juni 2021 staatsraad in de Afdeling advisering van de Raad van State. Zij was van in 2017-2021 Tweede Kamerlid voor GroenLinks en toen vicefractievoorzitter en woordvoerster justitie, politie en veiligheid. Van 1999 tot 2009 was mevrouw Buitenweg lid van het Europees Parlement. Daar zette zij zich met name in voor het tegengaan van discriminatie en een sterkere Europese justitiesamenwerking. In 2004 was zij lijsttrekker bij de Europese verkiezingen. Eerder was mevrouw Buitenweg actief in internationale jongerenorganisaties. Verder is zij medewerkster geweest van de fracties in Europees Parlement en Tweede Kamer. In de jaren 2010-2016 was zij docent en promovenda aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was voorts lid van het College voor de Rechten van de Mens.

GroenLinks
in de periode 1999-heden: lid Tweede Kamer, staatsraad, lid Europees Parlement

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Voornamen (roepnaam)

Kathalijne Maria (Kathalijne)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Rotterdam, 27 maart 1970

3.

Partij/stroming

partij(en)
GroenLinks

fractie Europees Parlement
Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/8)

 • lid Europees Parlement, van 20 juli 1999 tot 14 juli 2009
 • lid College voor de Rechten van de Mens, van 1 oktober 2012 tot maart 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 23 maart 2017 tot 31 maart 2021
 • staatsraad, Afdeling advisering (Raad van State), vanaf 1 juni 2021

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/5)
 • trainer NDI (National Democratic Institute)
 • lid Jury Anne Vondelingprijs en Saskia Stuivelingprins, vanaf januari 2023

vorige (2/17)
 • voorzitter BMK (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang), van april 2016 tot 2017
 • lid bestuur Stichting Parlementaire Geschiedenis, van 15 januari 2018 tot 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
voorzitter tijdelijke commissie Digitale Toekomst (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van 3 juli 2019 tot 31 maart 2021

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/3)
 • Bracht in 2019 samen met haar fractiegenoten Paul Smeulders, Corinne Ellemeet en Lisa Westerveld de initiatiefnota uit 'Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie' (35.240)
 • Diende in 2021 samen met Gert-Jan Segers (CU) een initiatiefwetsvoorstel in over invoering van het discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond (35.709)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


op het gebied van de EU (2/8)
 • Diende in april 2005 een verslag in over procedurele rechten in strafprocedures binnen de EU, voor verdachten die in een ander EU-land zijn gearresteerd (wetgevende raadplegingsprocedure). Pleitte onder meer voor uitgebreide rechten voor de advocaat, die altijd alle stukken moet kunnen inzien; en de aanwezigheid van een tolk bij alle besprekingen tussen verdachte en advocaat, bij ondervraging van verdachten, en wanneer verdachten in de rechtszaal moet verschijnen.
 • Diende in juli 2007 een verslag in over de toepassing van Richtlijn 2000/43/EG van 29 juni 2000 betreffende het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming. Stelde dat de Commissie naast het toezicht op de correcte wettelijke omzetting van de richtlijnen, ook oog moet hebben voor de belemmeringen in het veld. In maart 2009 stemde de commissie burgerlijke vrijheden van het Europees Parlement in met dit rapport.

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Werd in februari 2004 door het congres van GroenLinks tot lijsttrekker bij de Europese verkiezingen gekozen, hoewel Joost Lagendijk was voorgedragen.
 • Was in 2017 bij de formatie-onderhandelingen over eventuele deelname van GroenLinks aan een kabinet secondant van fractievoorzitter Klaver

uit de privésfeer
 • Groeide op in een woongroep
 • Gehuwd met Maarten van Poelgeest, oud-wethouder van GroenLinks in Amsterdam

verkiezingen
 • Was in 2017 bij de Tweede Kamerverkiezingen nummer 2 op de kandidatenlijst van GroenLinks

10.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.