Gemengde reacties op miljoenennota

woensdag 17 september 2003

Vanochtend zijn de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) begonnen. De fractievoorzitters in de Tweede Kamer krijgen hierbij de gelegenheid te reageren op de plannen van het kabinet, vastgelegd in de miljoenennota. De eerste reacties lieten het verwachte beeld zien: fel afkeurend commentaar van de oppositiepartijen en gematigd positieve geluiden van de regeringspartijen.

Volgens het kabinet zijn de komende jaren bezuinigingen nodig om de arbeidskosten te verlagen en de overheidsfinanciën te saneren. De fractieleiders van regeringspartijen VVD en D66, Van Aartsen i en Dittrich i, zijn het in grote lijnen met dit voorgenomen beleid eens. Zij beschrijven het als "hard maar noodzakelijk". CDA-fractievoorzitter Verhagen i is van mening dat het kabinet de juiste keuzes maakt, doch toonde zich bereid tot concessies als de sociale partners bereid zijn tot loonmatiging.

De oppositiepartijen lieten zich uiterst negatief uit over de kabinetsplannen. PvdA-leider Bos i omschreef de voornemens als ,,onfatsoenlijk en hopeloos''. Ook bij de SP en GroenLinks roepen de kabinetsplannen weerstand op. Volgens GroenLinks-leider Halsema i is het kabinet bezig met de ,,afbraak van de verzorgingsstaat''. Fractieleider Marijnissen i van de SP noemde de maatregelen ,,onbegrijpelijk, onverantwoord en asociaal''.

ChristenUnie en SGP zien in de kabinetsplannen te weinig terug van de normen en waarden waar de regering-Balkenende de mond van vol heeft. De SGP pleit voor een beter gezinsbeleid terwijl de ChristenUnie aandacht vraagt voor mensen die in de verdrukking dreigen te komen, zoals chronisch zieken en gehandicapten.

Ook de LPF is niet tevreden. De partij wil meer geld voor wegen en pleit ervoor meer vrouwen en allochtonen aan het werk te krijgen, zodat oudere werknemers niet tot op hoge leeftijd hoeven door te werken.

bron: ANP