Europese Raad

12-12-2003
 

Het Italiaans voorzitterschap had gehoopt dat tijdens deze Europese Raad de Intergouvernementele Conferentie (IGC) kon worden afgerond. Deze vergadering was het negende officiële overleg in het kader van de IGC.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Agenda

Punten waarover tijdens dit overleg overeenstemming moet worden bereikt zijn:

  • Verdeling van de macht van lidstaten in de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie
  • De organisatie van een Europese defensiemacht
  • De controle over de EU-begroting en opname van strenge euro-regels in de Grondwet
  • De opname van een verwijzing naar Joods-Christelijke tradities in de Preambule van de Grondwet

2.

Voorgaande vergaderingen

In de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 9 december jl. werd deze Europese Raad voorbereid. Bij deze module vindt u ook een overzicht van de resultaten tijdens eerdere IGC-besprekingen.