Eerste deel biografie Drees door Kok in ontvangst genomen

dinsdag 18 november 2003

Oud-premier Kok heeft op 14 november 2003 het eerste deel van de biografie "Gedreven en behoedzaam" over zijn voorganger Willem Drees in ontvangst genomen. In dit eerste deel gaat auteur Hans Daalder in op de jaren die voorafgaan aan het premierschap van de SDAP-voorman. Wim Kok zei dat Willem Drees hem altijd heeft doen denken aan zijn eigen ouders. Zowel Drees als zijn ouders waren, net als zoveel anderen, berooid door de oorlog maar vol hoop op een nieuw bestaan.

Daalder was in de periode 1963-1993 hoogleraar in de politieke wetenschap aan de Universiteit Leiden. Drees heeft hem zelf gevraagd zijn politieke biografie te schrijven. Daalder werkt sinds zijn emeritaat aan de biografie. Hij maakt hierbij gebruik van uniek archiefmateriaal zoals de uitvoerige stenografische verslagen van Drees.

De biografie zal uit vier delen bestaan. Er volgt nog een deel dat specifiek gaat over de Indonesische kwestie en een deel zal over zijn politieke leven tot 1940 gaan (geschreven door de historicus Jelle Gaemers). Het laatste beschrijft Drees' leven als minister-president. Het tweede deel zal eind 2004 naar de drukker gaan.

bron: De Haagsche Courant, 15 november 2003 en Uitgeverij Balans