Betrokkenen en geleerden sceptisch over de gekozen burgemeester

vrijdag 28 november 2003

Gemeenten, burgemeesters, griffiers, gemeentesecretarissen en staatsrechtgeleerden zien de gekozen burgemeester nog niet echt zitten. Ook de Raad van Openbaar Bestuur en de Kiesraad hebben hun twijfels. Dat bleek gisteren tijdens een 'rondetafelgesprek' met de Tweede Kamer over de hooflijnennotitie van minister De Graaf.

Het kabinet wil de gekozen burgemeester in 2006 invoeren. Voornaamste punt van kritiek is het feit dat de onlangs ingevoerde dualisering in het gemeentebestuur nog niet is uitgekristalliseerd. De strikte scheiding in taken van B&W en gemeenteraad zorgt nog voor de nodige onrust. Een gekozen burgemeester zal die onrust alleen nog maar doen toenemen.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, bij monde van de Nijmeegse burgemeester Ter Horst, was het minst negatief. Toch ziet de vereniging de kiesbare burgemeester pas op zijn vroegst in 2010 op verkiezingscampagne gaan.

bron: ANP