Artikel 27: Organisatie en statuten van het Hof

26
Artikel 27
28
  • 1. 
    Bij organieke wet worden, op voorstel van het Hof van Justitie, het reglement van orde, het aantal leden en hun status, en de samenstelling van de kamers van het Hof vastgesteld, alsmede de gevallen waarin het Hof voltallig zitting dient te houden.
  • 2. 
    Het Hof van Justitie beschikt binnen het kader van de begroting van de Unie over financiële en bestuurlijke autonomie.