Artikel 41: Beginsel

40
Artikel 41
42

Op de terreinen waarop sprake is van coördinatie of samenwerking tussen de lid-staten oefent de Raad de hem toegekende bevoegdheden uit.

De Commissie en het Europees Parlement worden betrokken bij het optreden van de Raad.