Vertalingen Grondwet zorgen voor juridische onnauwkeurigheden

woensdag 31 maart 2004

Het secretariaat van de Intergouvernementele Conferentie heeft gemeld dat alleen de Franse versie van de herziene ontwerp-Grondwet (document CIG 50/03) juridisch en terminologisch is getoetst. De andere taalversies zijn tot nu toe nog niet op deze manier bijgewerkt, hetgeen kan leiden tot verschillen ten opzichte van de Franse versie, die door de Groep juridische deskundigen IGC als basis voor haar werkzaamheden is gebruikt.

In de niet-franstalige versies van de herziene ontwerp-Grondwet zijn daardoor op enkele punten (het IGC-secretariaat noemt de artikelen I-32, III-91 en III-217) interpretatieverschillen ontstaan.

Bron: Raad van de Europese Unie, 26 maart 2004 (document CIG 72/04)