Juridische onderbouwing Europese Grondwet vrijwel afgerond

woensdag 31 maart 2004

De Werkgroep Juridische Deskundigen IGC heeft een herziening van het Toetredingsverdrag gepubliceerd, waarmee het lidmaatschap van de Europese Unie voor de tien nieuwe lidstaten geregeld wordt (document CIG 71/04). Hiermee is de juridische onderbouwing van de Europese Grondwet vrijwel afgerond. De juristen zullen nu alleen nog de wijzigingen aan de ontwerp-Grondwet moeten toetsen die voortkomen uit de onderhandelingen tijdens de IGC.

Juridische herculesarbeid volbracht

Sinds oktober 2003 zijn juristen uit de 25 lidstaten en kandidaat-lidstaten tientallen malen bijeengekomen om te zorgen dat de Europese Grondwet aan de hoogste juridische eisen voldoet. De werkzaamheden van de werkgroep mondden in november 2003 uit in de volledige herziening van de ontwerp-tekst, die de Europese Conventie op 18 juli 2003 had gepubliceerd (document CIG 50/03, 25 november 2003). De juristen hebben vrijwel alle 465 artikelen van deze ontwerp-Grondwet herschreven, bewerkt of samengevoegd.

Sindsdien hebben de juristen zich gebogen over bijzondere bepalingen die afzonderlijke lidstaten hebben bedongen bij hun toetreding tot de Europese Unie. Momenteel verwijzen 123 protocollen en de Toetredingsverdragen naar de verschillende EG-, EU-, en Euratom-verdragen. De juristen hebben ervoor gezorgd dat - waar nodig - de verwijzingen naar oude verdragen zijn vervangen door verwijzingen naar de relevante gedeeltes van de Europese Grondwet. Ook zijn verouderde bepalingen geschrapt.

Definitieve Grondwet krijgt kolossale omvang

Aan de hand van de afgeronde werkzaamheden is nu al een tentatieve schatting te geven over de definitieve omvang van de ontwerp-Grondwet. De Grondwet zelf is met zijn 453 tekstgedeeltes (Voorwoord, preambule en de artikelen in de delen I, II, III en IV) al behoorlijk omvangrijk. De bepalingen in de toetredingsverdragen en de protocollen maken echter onderdeel uit van de huidige verdragen, waardoor de definitieve Europese Grondwet zal opzwellen tot monumentale proporties.

Aan de hand van de pdf-documenten die door het Secretariaat van de IGC zijn uitgebracht, kan het volgende overzicht gemaakt worden:

 

Document

Nummer

Omvang

Herziene ontwerp-Grondwet

CIG 50/03, 25 november 2003

248 pagina's

Herziene Protocollen en Verklaringen

CIG 50/03 ADD 1, 25 november 2003

276 pagina's

Herzien Protocol voor Wijziging van de verdragen en Verkiezing leden Europees Parlement

CIG 65/04, 3 februari 2004

15 pagina's

Herziene Toetredingsverdragen voor lidmaatschap Denemarken, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Finland en Zweden

CIG 66/04, 4 februari 2004

75 pagina's

Herzien Toetredingsverdrag voor lidmaatschap Estland, Letland, Litouwen, Polen, Slowakije, Tsjechië, Hongarije, Slovenië, Malta en Cyprus

CIG 71/04, 26 maart 2004

90 pagina's

 

 

704 pagina's

Alle documenten zijn op te vragen via het documentenoverzicht van de module Werkgroep Juridische Deskundigen IGC.

Bron: PDC, 31 maart 2004