Adviesorgaan en VNG zetten vraagtekens bij gekozen burgemeester

dinsdag 25 mei 2004

Zowel de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zetten vraagtekens bij het voornemen van minister De Graaf om in 2006 de gekozen burgemeester in te voeren. VNG en Rob menen dat daarvoor eerst de Grondwet moet worden gewijzigd.

De gekozen burgemeester is volgens Rob en VNG strijdig met de Grondwet, omdat de burgemeester naast voorzitter van de gemeenteraad ook lokaal 'regeringsleider' wordt. Voordat tot invoering van de gekozen burgemeester kan worden overgegaan, moet daarom eerst uit de Grondwet worden geschrapt dat de burgemeester voorzitter van de raad is.

De VNG (daarin gesteund door de Vereniging van Gemeentesecretarissen) vindt het bovendien onverstandig om betrekkelijk kort na de invoering van de dualisering in het gemeentebestuur, opnieuw een ingrijpende verandering door te voeren. De Rob verwacht bovendien dat de positie van de wethouders door de versterkte positie van de burgemeester zal worden ondergraven.

bronnen: www.rfv.nl en Staatscourant, 24 mei 2004