Nieuw kiesstelsel: De Graaf doet water bij de wijn

donderdag 27 mei 2004

Minister De Graaf heeft zich gisteren tijdens het Tweede-Kamerdebat over het kiesstelsel wat flexibeler opgesteld dan het zich aanvankelijk liet aanzien. Begin deze week bleek nog uit de landelijke pers dat van de grote partijen weinig steun voor De Graafs geesteskindje was te verwachten, met uitzondering van zijn eigen D66. Toen de VVD voorstelde de operatie op de lange baan te schuiven, en daarmee af zou wijken van het regeerakkoord, moest premier Balkenende er zelfs aan te pas komen om zijn minister in bescherming te nemen.

Het kabinetsvoorstel gaat uit van twee stemmen: één voor een landelijke kandidaat en één voor een regionale kandidaat. De regionale afgevaardigden worden in meervoudige districten gekozen. Dat betekent dat per district meer dan één Kamerlid wordt gekozen. Bovendien kunnen kandidaten die op een regionale lijst staan niet óók op een landelijke lijst staan.

De Tweede Kamer wil in meerderheid enkelvoudige districten: dan strijden in één district verschillende kandidaten om één zetel. Het aantal districten moet dan worden vergroot: het CDA wil er 30, de PvdA 75. De Graaf heeft nu gisteren toegezegd enkelvoudige districten te zullen overwegen. Dan ligt er ook nog een door de Tweede Kamer aangenomen motie dat regionale kandidaten ook op de landelijke lijst zouden mogen staan. Legde de minister aanvankelijk deze motie naast zich neer, hij heeft nu toegezegd hier ook naar te zullen kijken.

Met de toezeggingen van de minister lijkt de steun in de Tweede Kamer wat substantiëler te worden, hoewel de VVD nog steeds spreekt van 'gepruts in de marge'.

bron: de Volkskrant, Trouw, NRC/Handelsblad


Meer over

Verwant nieuws