Behandeling referendum Europese Grondwet terug naar Tweede Kamer

woensdag 2 juni 2004

Het initiatief-wetsvoorstel dat een referendum over de Europese Grondwet in Nederland mogelijk maakt, is op aandrang van de Eerste Kamer door de indieners van de wet (de Tweede-Kamerleden Karimi, Dubbelboer en Van der Ham) op enkele punten gewijzigd. Zo zijn bepalingen aangepast over stemmen in het buitenland, en de datum waarop het referendum gehouden moet worden. Het gewijzigde wetsvoorstel (een zogenaamde novelle) moet nu eerst weer de goedkeuring van de Tweede Kamer krijgen, voordat de Eerste Kamer de behandeling van het wetsvoorstel afrondt.

In de Memorie van Antwoord die de indieners op 27 mei 2004 naar de Eerste Kamer stuurden, is ook ingegaan op de inhoudelijke bezwaren die de senaatsfracties van CDA en ChristenUnie-SGP in april hebben geformuleerd tegen het referendum-instrument. Omdat deze twee partijen vooralsnog alleen staan in hun verzet tegen het referendum, kan het initiatief-wetsvoorstel 'an sich' blijven rekenen op een ruime parlementaire meerderheid.

Bron: PDC

Verwant nieuws (9 april 2004):

Op de internetsite van de Eerste Kamer: