Parlement

Het begrip parlement gebruiken we in twee betekenissen. We verstaan er 'de volksvertegenwoordiging' onder, waarbij dan in het algemeen de Tweede Kamer i wordt bedoeld. Het is echter tevens een verzamelbegrip voor Tweede en Eerste Kamer i. Een (formeler) synoniem daarvan is 'Staten-Generaal i'.

In de eerste betekenis verwijst parlement naar het Latijnse parlamentum (vergadering, bijeenkomst) en het Franse 'parlement' (vergadering, gesprek, gepraat). In de tweede betekenis komt het begrip terug als we spreken over parlementaire rechten of parlementaire stukken. Dat verwijst dan naar rechten of documenten van beide Kamers.

Het Nederlandse parlement bestaat uit twee Kamers, maar er zijn diverse landen waar slechts één Kamer is, zoals Zweden, Hongarije, Denemarken en Griekenland.

 

Meer over