PvdA-Senaatsfractie zet vraagtekens bij procedure Grondwetsherziening

woensdag 23 juni 2004

De Eerste-Kamerfractie van de PvdA neemt nog geen genoegen met de opvatting van de Raad van State en de regering dat er niets mis was met de gevolgde procedure bij de huidige voorstellen voor Grondwetsherziening.

Vorig jaar zetten PvdA-senator Jurgens i en de Leidse parlementair historicus Van den Braak i in een artikel in 'Trouw' vraagtekens bij de procedure. Zij betoogden dat de in 2002 gekozen Tweede Kamer wel bevoegd was om de Grondwetsherziening in tweede lezing te behandelen, maar dat dit niet gold voor de Tweede Kamer die in januari 2003 werd gekozen.

De PvdA-fractie meent dat Raad van State en regering hun opvatting over de gevolgde procedure nog eens nader moeten onderbouwen. Pas als daarover duidelijkheid bestaat, wil zij spreken over het voorliggende Grondwetsvoorstel dat samenwerking tussen openbare en bijzondere scholen mogelijk moet maken.

 

verwant nieuws

meer over