Ondertekening Europese Grondwet

29-10-2004
 

Op 29 oktober 2004 vond de ceremoniële ondertekening van de Europese Grondwet plaats in Rome. Het document is ondertekend door de regeringsleiders en staatshoofden van alle lidstaten uit de Europese Unie. De keuze voor de Italiaanse hoofdstad was symbolisch: in 1957 was ook al het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap in Rome getekend. De ceremonie vond plaats in dezelfde kamer in hetzelfde paleis als in 1957.

De voormalige Franse president Valéry Giscard d'Estaing i, die van februari 2002 tot juli 2003 voorzitter was van de Europese Conventie i was uitgenodigd als eregast. Ook de premiers van de kandidaat-lidstaten Roemenië, Bulgarije en Turkije hebben hun handtekening onder de slotakte gezet.

1.

Van ondertekening naar bekrachtiging

Tijdens de vergadering van ministers van Buitenlandse Zaken van 12 juli 2004 werd besloten om de ceremoniële ondertekening van de Europese Grondwet op 29 oktober 2004 te laten plaatsvinden in Rome.

Het ondertekenen van de Europese Grondwet door de regeringsleiders en staatshooden is de eerste stap op weg naar de bekrachtiging. Na 29 oktober hebben de parlementen van de lidstaten een termijn van twee jaar om hun akkoord te geven aan het verdrag (de deadline ligt volgens artikel IV-447 i op 1 november 2006).

Het goedkeuringsproces is inmiddels gestrand op de Franse en Nederlandse referenda van 27 mei en 1 juni 2005. Tijdens een Europese top in het voorjaar van 2006 wordt bekeken hoe men nu verder moet gaan. Zeven landen, waaronder Groot-Brittannië, Ierland, Denemarken en Polen, hebben het voorgenomen referendum over de Europese Grondwet voor onbepaalde tijd uitgesteld. De deadline van 1 november 2006 lijkt onhaalbaar.

De Europese Grondwet treedt pas in werking als alle parlementen van de EU-lidstaten deze hebben bekrachtigd. Als de Franse en Nederlandse parlementen weigeren om dit te doen, treedt de Europese Grondwet niet in werking.