Titel I - Waardigheid

Inhoudsopgave van deze pagina:

II-61: De menselijke waardigheid

De menselijke waardigheid is onschendbaar. Zij moet worden geëerbiedigd en beschermd.

II-62: Het recht op leven

 • 1. 
  Eenieder heeft recht op leven.
 • 2. 
  Niemand wordt tot de doodstraf veroordeeld of terechtgesteld.
 

II-63: Het recht op menselijke integriteit

 • 1. 
  Eenieder heeft recht op lichamelijke en geestelijke integriteit.
 • 2. 
  In het kader van de geneeskunde en de biologie moeten met name in acht worden genomen:
  • a) 
   de vrije en geïnformeerde toestemming van de betrokkene, volgens de bij de wet bepaalde regels;
  • b) 
   het verbod van eugenetische praktijken, met name die welke selectie van personen tot doel hebben;
  • c) 
   het verbod om het menselijk lichaam en bestanddelen daarvan als zodanig als bron van financieel voordeel aan te wenden;
  • d) 
   het verbod van het reproductief kloneren van mensen.
 

II-64: Het verbod van folteringen en van onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen

Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.

II-65: Het verbod van slavernij en dwangarbeid

 • 1. 
  Niemand mag in slavernij of dienstbaarheid worden gehouden.
 • 2. 
  Niemand mag gedwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten.
 • 3. 
  Mensenhandel is verboden.