Europese dienst voor extern optreden

Verklaring voor de Slotakte ad artikel III-296 i

De Conferentie verklaart dat, zodra het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa is ondertekend, de secretaris-generaal van de Raad, hoge vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid, de Commissie en de lidstaten, een aanvang dienen te maken met de voorbereiding voor de Europese dienst extern optreden.