Mayotte

Verklaring voor de slotakte ad artikel IV-440

De Hoge Verdragssluitende Partijen komen overeen dat de Europese Raad krachtens artikel IV-440, lid 7, van de Grondwet een Europees besluit zal nemen om Mayotte ten opzichte van de Unie de status van ultraperifeergebied in de zin van de artikelen IV-440, lid 2, en III-424 van de Grondwet te verlenen, wanneer de Franse autoriteiten de Europese Raad en de Commissie mededelen dat de huidige evolutie in de interne status van het eiland daarvoor de ruimte biedt.