Herziening Euratom-verdrag (Verklaring van Duitsland, Ierland en Oostenrijk)

Verklaring van de Bondsrepubliek Duitsland, Ierland en de Republiek Oostenrijk

Duitsland, Ierland en Oostenrijk merken op dat de belangrijkste bepalingen van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie sinds de inwerkingtreding niet ingrijpend zijn gewijzigd en moeten worden geactualiseerd.

Daarom steunen zij het idee van een zo spoedig mogelijk bijeen te roepen Conferentie van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten.