Prinses Maxima in Raad van State binnengeleid

donderdag 21 oktober 2004

Prinses Maxima is gisteren door haar schoonmoeder, Koningin Beatrix, in de Raad van State 'binnengeleid', zoals dat zo mooi heet. De Prinses kreeg daarmee zitting in de Raad. Haar man, prins Willem-Alexander, heeft als troonopvolger van rechtswege al vanaf zijn 18e verjaardag zitting in de Raad. Koningin Beatrix is voorzitter. Prinses Máxima heeft zitting in de 'volle raad' gekregen. Dat zijn alle leden tezamen.

Het is gebruikelijk dat de echtgenoten van de koninginnen en van de kroonprinsessen zitting in de Raad hebben. Zo hebben de prinsen Hendrik en Claus zitting in de raad gehad tot hun overlijden in respectievelijk 1934 en 2002. Prins Bernhard trok zich terug toen zijn vrouw koningin Juliana in 1980 afstand deed van de troon.

Op grond van de Wet op de Raad van State kunnen leden van het koninklijk huis die zitting in de Raad hebben aan de beraadslagingen deelnemen, maar zij onthouden zich van stemmen.

bron: ANP