26 politici geven visie op functioneren Kamer en politiek

dinsdag 26 oktober 2004

Misschien moet het aantal Tweede-Kamerleden maar terug naar honderd en wat minder oog voor details en 'waan van de dag' zou ook goed zijn. Dat zijn enkele antwoorden op vragen die zijn voorgelegd aan 26 (oud-)politici. Hun visie is te lezen in het boek 'Wat bezielt het Binnenhof?' dat verschenen is naar aanleiding van het afscheid van Willem-Hendrik de Beaufort i als griffier van de Tweede Kamer.

Zowel drie huidige Kamerleden, Wim van de Camp, Sharon Dijksma en Gerda Verburg, als voormalige kopstukken als Hans van Mierlo, Andree van Es, Hans Wiegel, Willem Aantjes en Jos van Kemenade zijn geïnterviewd. Ook de visie van de oud-Kamervoorzitters Dolman, Deetman, Bukman en Van Nieuwenhoven is in het boek te vinden.

Opvallend is dat enkele keren de opmerking wordt gemaakt dat de inrichting van de huidige vergaderzaal niet bevordelijk is voor goed debat. Ook is er kritiek op de toenemende 'verambtelijking' van de politiek. Vrijwel alle geïnterviewden vinden dat er nog steeds een grote rol is weggelegd voor politieke partijen. Zonder partijen is het gevaar van populisme, zou vrezen enkelen, niet denkbeeldig.

Overigens erkennen sommige oud-politici dat kritiek op het functioneren van de Kamer en op de kwaliteit van Kamerleden van alle tijden is. Bij wetgeving wordt oog voor details juist als een noodzaak gezien. Slechts twee (oud-)politici, Van Mierlo en Van Thijn, pleiten voor herziening van kiesstelsel en een gekozen formateur.

geïnterviewde personen

 

bibliografische gegevens

'Wat bezielt het Binnenhof? Een antwoord in 26 interviews'

samenstelling: Jan Renkema

uitgever: Sdu Uitgevers, Den Haag

omvang: 247 pagina's

ISBN: 90 12 10616 8