Hoofdstuk 4 - Vertegenwoordigers van de lidstaten die aan werkzaamheden van de instellingen van de Unie deelnemen

10: Immuniteiten en voorrechten van vertegenwoordigers van de lidstaten die aan de werkzaamheden van de instellingen van de Unie deelnemen

Vertegenwoordigers van de lidstaten die aan de werkzaamheden van de instellingen van de Unie deelnemen, alsmede hun raadslieden en deskundigen, genieten gedurende de uitoefening van hun ambt en op hun reizen naar en van de plaats van bijeenkomst de gebruikelijke voorrechten, immuniteiten en faciliteiten.

Dit artikel is eveneens van toepassing op de leden van de raadgevende organen van de Unie.