Artikel 16: Voorrechten en immuniteiten voor missies van geaccrediteerde derde staten

15
Artikel 16
17

De lidstaat, op wiens grondgebied de zetel van de Unie is gevestigd, verleent aan de missies van de bij de Unie geaccrediteerde derde staten de gebruikelijke diplomatieke voorrechten en immuniteiten.