GroenLinks zegt 'ja' tegen Europese Grondwet

maandag 24 januari 2005

GroenLinks heeft als laatste Nederlandse politieke partij een standpunt ingenomen over de nieuwe Europese Grondwet. Politiek leider Femke Halsema presenteert vanavond tijdens een publiek debat van de Europese Beweging Nederland het stuk "Grondwet EU is een goede basis". De politieke meningsvorming inzake de Europese Grondwet is nu als volgt:

Voorstanders: PvdA, GroenLinks, D66, CDA, VVD en de Groep-Lazrak

Tegenstanders: SP, LPF, ChristenUnie, SGP en de Groep-Wilders

Het heeft lang geduurd voordat GroenLinks tot een standpuntbepaling kwam. Een belangrijk minpunt van de Europese Grondwet is voor GroenLinks de bepaling dat sommige lidstaten een kopgroep kunnen vormen op defensiegebied. Halsema betoogt dat nationale parlementen weinig tijd krijgen voor bijvoorbeeld een zorgvuldige afweging bij verhoging van defensie-uitgaven.

Voor GroenLinks weegt echter zwaar dat het Europees Parlement meer controlemogelijkheden krijgt over de Europese landbouwsubsidies. Ook roemt Halsema de grotere openbaarheid bij vergaderingen door de Raad van Ministers, en de bescherming van de burgerrechten door opname van het Handvest van Grondrechten. Ten slotte ziet GroenLinks veel in het burgerinitiatief, de partij wil hiermee onder meer diertransporten opnieuw op de politieke agenda zetten.

Bron: De Aftrap. Europa op de politieke agenda anno 2005. Europese Beweging Nederland, 24 januari 2005