Meerderheid Kamer akkoord met hoger ministerssalaris

maandag 7 februari 2005

De ministerssalarissen gaan met zo'n 30 procent omhoog. CDA, VVD en LPF, en daarmee een meerderheid van de Tweede Kamer, steunen dit voorstel van minister Remkes i, die daarmee de aanbevelingen van de commissie-Dijkstal volgt. De verhoging gaat pas de volgende kabinetsperiode in, omdat het huidige kabinet niet zijn eigen salaris wil verhogen.

De PvdA vond een verhoging van 10 procent wel genoeg, ter compensatie van de extra werktijd van de bewindslieden boven de formeel vastgelegde 36-urige werkweek. SP en GroenLinks vonden het huidige salaris voldoende, zeker gezien het huidige sociaal-economische klimaat. Remkes woof dat weg: het gaat om een structureel probleem dat al lange tijd speelt. Wel nam hij de suggestie van de ChristenUnie over om een gefaseerde invoering te overwegen.

Alle fracties zijn het er over eens dat her ministerssalaris de top voor de publieke sector zou moeten zijn. Directeuren en managers van Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO's) mogen niet meer dan ministers verdienen. Maar volgens Remkes kunnen er bijzondere gevallen zijn, bijvoorbeeld bij een hoog afbreukrisico, dat een topbestuurder meer verdient. De Kamer zegde toe die lonen zorgvuldig in de gaten te houden.

bron: staatscourant, 4 februari 2005