Artikel 53: Tenuitvoerlegging der wetten

52
Artikel 53
54

Voor de tenuitvoerlegging van de wetten van de Gemeenschap kan de Europese Uitvoerende Raad uitvoeringsvoorschriften vaststellen.

De Europese Uitvoerende Raad en de overheid van elke deelnemende Staat zijn, elk voorzover het hen betreft, belast met de uitvoering van de wetten van de Gemeenschap, evenals met de uitvoeringsvoorschriften van de Europese Uitvoerende Raad.