"Een ja voor de Grondwet is vergelijkbaar met een huwelijk tussen Europese landen"

vrijdag 6 mei 2005

De Europese Grondwet is een juridische tekst, waarmee de Europese Unie formeel een politieke gemeenschap wordt. Het document verandert per saldo weinig aan de huidige situatie, maar het is een verklaring dat Europese landen samen de toekomst in gaan, "for better and for worse". Het goedkeuren van het document lijkt daarom op een huwelijk, ook al komt er weinig liefde aan te pas. Dit stelt W.T. Eijsbouts, professor Europees constitutioneel recht aan de Universiteit van Amsterdam.

Professor Eijsbouts levert kritiek op degenen die in het document niets meer dan een verdrag willen zien. Dergelijke "legalisten" zien het alleen door een juridische bril. In werkelijkheid zou het verdrag wel degelijk de aard en status van een grondwet hebben.

Volgens de professor heeft de Europese Unie sinds de val van de Berlijnse Muur in 1989 blootgestaan aan grote bedreigingen. Deze bedreigingen zijn gekeerd door het nemen van zeer grote besluiten, namelijk de Verdragen van Maastricht (1991), Amsterdam (1997) en Nice (2000), evenals de uitbreidingen van de Europese Unie in 1995 (met Oostenrijk, Finland en Zweden) en 2004.

Mocht Nederland tegen stemmen, dan meent professor Eijsbouts dat dit niet meer dan uitstel zal betekenen. "Misschien weten we concessies te bedingen en komt er in Nederland een tweede referendum".

Bron: Staatscourant, 4 mei 2005