Partij voor de Dieren start rechtzaak tegen misleidende overheidscommunicatie

dinsdag 10 mei 2005

De overheid schetst welbewust een gekleurd, eenzijdig en misleidend beeld over de Europese Grondwet. Dit stelt de Partij voor de Dieren (PvdD). Op www.grondweteu.nl, een site van het ministerie van Buitenlandse Zaken, wordt gesteld dat de Europese Grondwet een verbetering zal inhouden voor dierenwelzijn. Volgens de PvdD staaft het ministerie deze bewering met "hele en halve onwaarheden". De partij start een spoed-appèl bij de Reclame Code Commissie.

De Partij voor de Dieren stelt dat de bepaling uit de Europese Grondwet over dierenwelzijn een wassen neus is, omdat de grondwet niets doet tegen stierengevechten, het consumeren van leeuweriken en het dwangvoederen van ganzen (foie gras). Verder kent de grondwet - tot ongenoegen van de PvdD - geen bepalingen over huisdieren, zwerfhonden en wilde dieren.

Het standpunt van de PvdD inzake dierenwelzijn in de Europese Grondwet krijgt steun van de SP, maar andere organisaties als GroenLinks en Dierenbescherming Nederland hebben zich juist uitgesproken vóór de grondwet. Zij vinden de bepaling over bescherming van dierenwelzijn een stap vooruit ten opzichte van de huidige situatie.

Bron: Persbericht Partij voor de Dieren, 10 mei 2005