Artikel 26:

25
Artikel 26
27
  • 1. 
    De Bank heeft in iedere lidstaat de ruimste handelingsbevoegdheid die door de nationale wetgevingen aan rechtspersonen wordt toegekend. Zij kan roerende en onroerende goederen verkrijgen en vervreemden en in rechte optreden.
  • 2. 
    De bezittingen van de Bank kunnen op geen enkele wijze gevorderd of onteigend worden.