Wim Kok, Ruud Lubbers en Dries van Agt verklaren zich vóór de Grondwet

woensdag 25 mei 2005

In een gezamenlijke verklaring hebben de ministers van Staat een pleidooi gehouden voor de Europese grondwet. Deze prominenten menen dat de Europese Grondwet het beste resultaat is waarover de lidstaten het in Europa eens konden worden. Ze wijzen erop dat zich in de wereld, naast Amerika, nieuwe economische grootmachten vormen zoals China en India. Alleen door een betere bundeling van krachten zou Europa zich overeind kunnen houden en een gelijkwaardige rol spelen.

De verklaring is ondertekend door:

Piet de Jong  (KVP, minister-president van 1967 tot 1971)

Dries van Agt  (CDA, minister-president van 1977 tot 1982)

Ruud Lubbers  (CDA, minister-president van 1982 tot 1994)

Wim Kok  (PvdA, minister-president van 1994 tot 2002)

  

Hans van den Broek  (CDA, voormalig minister van Buitenlandse Zaken)

Jos van Kemenade  (PvdA, voormalig minister van Onderwijs)

Hans van Mierlo  (D66, voormalig minister van Buitenlandse Zaken)

Max van der Stoel  (PvdA, voormalig minister van Buitenlandse Zaken)

Edzo Toxopeus  (VVD, voormalig minister van Binnenlandse Zaken)

Bron: persbericht GrondwetEU, 24 mei 2005