Presidium Tweede Kamer komt met voorstel voor burgerinitiatief

donderdag 9 juni 2005

Het presidium van de Tweede Kamer stelt in een brief aan de leden van de Tweede Kamer voor een burgerinitiatief in te voeren. Een burgerinitiatief biedt burgers de mogelijkheid onderwerpen aan te dragen voor de landelijke politieke agenda, buiten de verkiezingen om. Voor het invoeren van een burgerinitiatief is volgens het presidium geen wetswijziging nodig. Het voorstel van het presidium houdt in dat een aantal Nederlandse ingezetenen, gesproken wordt van 15.000, een voorstel op de agenda van de Tweede Kamer kunnen plaatsen.

Het voorstel moet betrekking hebben op het instellen, wijzigen of afschaffen van een wettelijke regeling of van het regeringsbeleid. Het voorstel mag niet in strijd zijn met de Grondwet en goede zeden. Ook begrotingen en belastingen zijn uitgesloten van het burgerinitiatief. Onderwerpen waarover korter dan één jaar voor indiening van het voorstel een besluit genomen is, zijn eveneens uitgesloten van een burgerinitiatief.

Het voorstel is een direct gevolg van de motie Dubbelboer c.s. Daarin vraagt de Kamer het presidium een overzicht te geven van de voor- en nadelen van het invoeren van een burgerinitiatief op landelijk niveau. Het presidium noemt het burgerinitiatief nu een concrete maatregel om de afstand tussen burger en politiek te verkleinen.

Het Reglement van Orde van de Tweede Kamer zal gewijzigd moeten worden. De voorzitter van de Tweede Kamer, Frans Weisglas, is van plan het voorstel in de Tweede Kamer te verdedigen.

bron: persbericht Tweede Kamer met bijlagen