Tweede Kamer wenst invoering staatkundig instrument uit EU-grondwet in Nederland

vrijdag 10 juni 2005

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft een motie gesteund van het Kamerlid Niesco Dubbelboer (PvdA) dat een dwingend petitierecht invoert. Als burgers 15.000 handtekeningen weten te verzamelen voor een onderwerp, zal de Tweede Kamer zich erover moeten buigen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Nu de motie is aangenomen, zal een wetsvoorstel ontworpen moeten worden.

Het zogenaamde "burgerinitiatief" is een staatkundig instrument dat vorig jaar is geïntroduceerd in de Europese Grondwet. Artikel I-47 bepaalde dat één miljoen burgers uit verschillende landen een onderwerp op de politieke agenda van de Europese Commissie kunnen plaatsen. Na het Franse en Nederlandse 'nee' tegen de EU-grondwet is de doorgang van het Europese petitierecht onzeker.

Tweede-Kamervoorzitter Frans Weisglas (VVD) denkt dat het petitierecht in Nederland kan bijdragen tot een verkleining van de kloof tussen het Binnenhof en de burgers. Weisglas zei: "We kunnen nu laten zien dat we ook concreet iets doen om burgers meer bij de politiek te betrekken." Deze kloof werd zichtbaar tijdens het referendum van 1 juni 2005, toen de bevolking in grote meerderheid tegen de EU-grondwet stemde terwijl 85 procent van de Tweede Kamer voorstander was.

Bron: Parool, 9 juni 2005