Ook GroenLinks komt met plannen voor bestuurlijke vernieuwing

maandag 20 juni 2005

De kiezer moet meer te zeggen krijgen. In de nota "Kies voor de sterke kiezer, niet voor de sterke man" draagt GroenLinks tien agendapunten aan voor het versterken van de macht van de kiezer. De auteur van de notitie, het Tweede Kamerlid Duyvendak, hoopt hiermee het debat over bestuurlijke vernieuwing te beïnvloeden.

Een belangrijk punt uit de nota is dat kiezers een stem kunnen uitbrengen op de coalitie van hun voorkeur zodat de kiezer meer macht kan uitoefenen op een eventuele wisseling van de macht. Andere belangrijke punten van het voorstel zijn:

  • een correctief referendum
  • mogelijkheid voor burgerinitiatief en burgerenquêtes
  • afschaffing Eerste Kamer, mits de Tweede Kamer meer onderzoekscapaciteit krijgt
  • benoeming formateur door de Kamer en burgemeester door de gemeenteraad
  • verlaging van de stemgerechtigde leeftijd naar 16 jaar
  • landelijk kiesrecht voor migranten.

GroenLinks ziet de opkomst en de uitslag van het referendum over de Europese Grondwet als extra reden om een conventie te houden over politieke vernieuwing. Eerder pleitte GroenLinks al voor een conventie die uit volksvertegenwoordigers, kiezers, wetenschappers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties zou moeten bestaan.

bron: GroenLinks.nl, 19 juni 2005

 

meer over

externe link