EP-rapport over richtsnoeren voor het economisch beleid en de werkgelegenheid

donderdag 26 mei 2005, Robert GOEBBELS

Robert GOEBBELS (PES, LU)

Verslag over de aanbeveling betreffende de globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en de Gemeenschap in het kader van de geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid (2005-2008)

Doc.: A6-0150/2005

Procedure : Initiatief

Debat : 26 mei 2005

Stemming : 26 mei 2005

Verslag aangenomen (388-69-45)