EP akkoord met nieuw statuut ambtenaren en andere personeelsleden EG

donderdag 26 februari 2004, Malcolm HARBOUR

Malcolm HARBOUR (EVP/ED, VK) en Manuel MEDINA ORTEGA (PES, E)

Verslag over het gewijzigde voorstel voor een Verordening tot wijziging van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en van de Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen

 

Doc.: A5-0078/2004

Procedure : Wetgevende raadpleging

Debat : geen

Stemming : 26 februari 2004

Verslag aangenomen

Het Parlement stemt in met het nieuwe Statuut van de ambtenaren van de EG en de nieuwe regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden. Het EP neemt een aantal overwegend technische amendementen aan. Het Parlement wil dat het Statuut op 1 mei 2004 in werking treedt, wanneer de nieuwe lidstaten toetreden.

Onder het nieuwe Statuut worden de vier categorieën ambtenaren (A, B, C en D) vervangen door twee categorieën (AD of administrateurs en AST of assistenten). Ter compensatie worden binnen de categorieën meer rangen geïntroduceerd (het huidige A8-A1 wordt bijvoorbeeld vervangen door een carrièrepad AD5-AD16). Voor niet-kerntaken zal vaker gewerkt worden met arbeidscontractanten (in plaats van met eigen personeel van de instituties). Verder zullen de ambtenaren een hogere pensioenbijdrage moeten betalen en wordt de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd. Andere bepalingen zien op een rationalisatie van verleende vergoedingen, op een uitbreiding van het recht op zwangerschaps- en zorgverlof en dergelijke.