EP wil Europees actieplan tegen illegale handel in bushmeat (vlees van mensapen)

woensdag 14 januari 2004, Proinsias DE ROSSA

Proinsias DE ROSSA (PES, IRL)

Verslag over verzoekschrift 461/2000 inzake de bescherming en instandhouding van mensapen en bedreigde diersoorten, in verband met de illegale handel in "bushmeat"

Doc.: A5-0355/2003

Procedure : Initiatief

Debat : 13 januari 2004

Stemming : 14 januari 2004

Verslag aangenomen

Op 12 juli 2000 zond de European Association of Zoos & Aquaria (EAZA) een verzoekschrift aan de Commissie verzoekschriften over de bedreiging van beschermde dieren door de illegale handel in bushmeat. Het verzoekschrift vormde een onderdeel van de in geheel Europa gevoerde bushmeatcampagne die werd georganiseerd door de EAZA in samenwerking met het International Fund for Animal Welfare (IFAW). Op 24 januari 2002 kreeg het verzoekschrift een vervolg en werden 1,9 miljoen handtekeningen overhandigd aan de Commissie verzoekschriften.

Naar aanleiding van dit verzoekschrift dringt het Europees Parlement er bij de Europese Commissie op aan te komen met een strategisch actieplan inzake bushmeat en daar voldoende middelen voor uit te trekken. In het actieplan moeten het behoud van de biodiversiteit en de bescherming van de soorten die bedreigd worden door de handel in bushmeat, centraal staan. Het EP wijst op het verband tussen de jacht op en consumptie van bushmeat en het niveau van economische ontwikkeling. Daarom moet de kwestie van het jagen op bushmeat en het gevaar dat daarvan uitgaat voor bedreigde diersoorten, vooral voor mensapen, worden aangepakt in de context van een algehele ontwikkelingsstrategie en het terugdringen van de armoede.

De Plenaire Vergadering pleit voor financiële ondersteuning van de EU voor ecotoerisme om plaatselijke gemeenschappen te stimuleren om bedreigde soorten, vooral mensapen, te beschermen. De leden verzoeken de Commissie wetgeving voor te stellen om de invoer te verbieden van producten die geleverd worden door bedrijven die de wet overtreden en die het bushmeatprobleem verergeren. Dit geldt met name voor sommige houtondernemingen die hun werknemers toestaan op bushmeat te jagen of de vervoersfaciliteiten van het bedrijf te gebruiken om van stroperij afkomstig bushmeat te vervoeren.

Het probleem van de bushmeat doet zich voor in Azië, Latijns-Amerika en Afrika en met name in Midden- en West-Afrika. Het EP dringt er bij de Commissie op aan om in al haar contacten en relaties met landen die als uitvalsbasis dienen voor de illegale handel in bushmeat:

  • te streven naar erkenning van de sociaal-economische waarde van mensapen en andere in het wild levende dieren;
  • te streven naar de invoering of uitbreiding van wetgeving ter beheersing van de niet-duurzame jacht en handel in vlees van in het wild levende dieren;
  • te bevorderen dat er permanente controle op markten wordt uitgeoefend om ervoor te zorgen dat er geen illegaal vlees van beschermde soorten wordt verkocht;
  • te bevorderen dat er permanente controle op de belangrijkste vervoerssystemen plaatsvindt, zodat er geen vervoer kan plaatsvinden van door stroperij verkregen vlees.

    Tenslotte dringt het Parlement er bij de Commissie op aan een evaluatie te maken van door de lidstaten getroffen maatregelen om illegale invoer van bushmeat in Europa op te sporen en te verhinderen en om de effectiviteit van de bestaande juridische preventiemiddelen en sancties te kunnen beoordelen.