EP wenst aanscherping begrip Voorzorgsbeginsel

donderdag 14 december 2000, Béatrice PATRIE

Béatrice PATRIE (PES, F)

Mededeling van de Commissie over het voorzorgsbeginsel

Doc.: A5-352/2000

Procedure : Initiatief

Debat : 13 december 2000

Stemming : 14 december 2000

Verslag aangenomen

De EU zal haar benadering van het voorzorgsbeginsel (genoemd in artikel 174 VEG) duidelijker moeten maken, vindt het EP, en niet alleen in het licht van de jongste ontwikkelingen in de BSE-crisis. Er moet een degelijk uitgangspunt worden gevonden, waarbij risico's van geval tot geval worden bekeken.

Het EP roept de Raad op vóór het eind van het jaar een resolutie aan te nemen waarin deze zijn benadering van het voorzorgsbeginsel uiteenzet. Er moeten duidelijker richtsnoeren komen voor de toepassing van het voorzorgsbeginsel, dat altijd in werking moet treden als er door onvolledige, onduidelijke of onzekere wetenschappelijke gegevens voldoende reden voor bezorgdheid is over eventuele schade aan het milieu en de gezondheid van mensen, dieren of planten.