Artikel 107: Omschrijving ESCB

106
Artikel 107
108
 • 1. 
  Het ESCB bestaat uit de ECB en de nationale centrale banken.
 • 2. 
  De ECB bezit rechtspersoonlijkheid.
 • 3. 
  Het ESCB wordt bestuurd door de besluitvormende organen van de ECB, te weten de Raad van bestuur en de directie.
 • 4. 
  De statuten van het ESCB zijn opgenomen in een aan dit Verdrag gehecht protocol. (*)
 • 5. 
  De artikelen 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) en 36 van de statuten van het ESCB kunnen door de Raad worden gewijzigd met gekwalificeerde meerderheid van stemmen op aanbeveling van de ECB en na raadpleging van de Commissie, of met eenparigheid van stemmen op voorstel van de Commissie en na raadpleging van de ECB. In beide gevallen is de instemming van het Europees Parlement vereist. (*)
 • 6. 
  De in de artikelen 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 en 34.3 van de statuten van de ESCB bedoelde bepalingen worden door de Raad aangenomen met gekwalificeerde meerderheid van stemmen hetzij op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement en de ECB, hetzij op aanbeveling van de ECB en na raadpleging van het Europees Parlement en de Commissie. (*)

1.

Toelichting PDC - Partner van het Montesquieu Instituut

(*) Zie ook protocol 4 van de Europese Grondwet: