Artikel 126: Beleidskaders werkgelegenheidsbeleid

125
Artikel 126
127
  • 1. 
    De lidstaten dragen door middel van hun werkgelegenheidsbeleid bij tot het bereiken van de in artikel 125 i bedoelde doelstellingen op een wijze die verenigbaar is met de overeenkomstig artikel 99, lid 2 i, aangenomen globale richtsnoeren voor het economische beleid van de lidstaten en van de Gemeenschap.
  • 2. 
    Rekening houdend met nationale gebruiken op het gebied van de verantwoordelijkheden van de sociale partners beschouwen de lidstaten het bevorderen van de werkgelegenheid als een aangelegenheid van gemeenschappelijke zorg en coördineren zij hun maatregelen op dit gebied binnen de Raad, overeenkomstig artikel 128 i.