Artikel 167: Tenuitvoerlegging Kaderprogramma

166
Artikel 167
168

Voor de tenuitvoerlegging van het meerjarenkaderprogramma bepaalt de Raad:

  • de regels voor de deelneming van ondernemingen, onderzoekcentra en universiteiten;
  • de regels voor de verspreiding van de onderzoekresultaten.