Artikel 191: Europese politieke partijen

190
Artikel 191
192

Europese politieke partijen zijn een belangrijke factor voor integratie binnen de Unie. Zij dragen bij tot de vorming van een Europees bewustzijn en tot de uiting van de politieke wil van de burgers van de Unie.

De Raad stelt volgens de procedure van artikel 251 i het statuut van de Europese politieke partijen en in het bijzonder de regels inzake hun financiering vast.

1.

Toelichting

Artikel gewijzigd bij het Verdrag van Nice.